ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Предлагани допълнителни образователни дейности

В ДГ 123 "Шарл Перо", за учебната 2023/2024г.; 2024/2025г.;2025/2026г. се предлагат допълнителни образователни дейности от квалифицирани специалисти в следните направления:

- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С РОБОТИКА                                                                             –  4,00лв.;

- СПОРТНИ И НАРОДНИ ТАНЦИ                                                                                –  5,00лв.;

- ПЛУВАНЕ                                                                                                              –  5,00лв.;

- ЙОГА ЗА ДЕЦА                                                                                                      –  4,00лв.;

- АДАПТИВНА ФИЗ. АКТИВНОСТ И СПОРТ - ФУТБОЛ, ТЕНИС, МИНИ ДЕТСКИ БАСКЕТ –  5,00лв.;

 

- ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ.