ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Предлагани допълнителни образователни дейности

В ДГ 123 "Шарл Перо", за учебната 2017/2018г. се предлагат допълнителни образователни дейности от квалифицирани специалисти в следните направления:

- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

- НАРОДНИ ТАНЦИ;

- МОДЕРНИ ТАНЦИ;

- ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА;

- ПЛУВАНЕ;

- ЙОГА;

- ФУТБОЛ;

- СКИ УЧИЛИЩЕ;

- ЛЕТЕН ЛАГЕР;

- ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ.