ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Предлагани допълнителни образователни дейности

В ДГ 123 "Шарл Перо", за учебната 2017/2018г. се предлагат допълнителни образователни дейности от квалифицирани специалисти в следните направления:

- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 4,00лв.;

- НАРОДНИ ТАНЦИ   ;

- МОДЕРНИ ТАНЦИ    – 3,00лв.;

- ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА;

- ПЛУВАНЕ                – 5,00лв.;

- ЙОГА                      – 3,00лв.;

- ФУТБОЛ                  – 3,50лв.;

- СКИ УЧИЛИЩЕ;

- ЛЕТЕН ЛАГЕР;

- ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ.