ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

електронен дневник

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, за Ваша информация при завръщането на детето на детска градина Ви напомняме за следните мед.документи, които са необходими да представите на медицинската ни сестра  : 
1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни. 
2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания при отсъствие за повече от 30 дни. 
3. Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.) 
4. За всички деца е задължителен контролен преглед, направен от личния лекар с данни за ръст, тегло, гръдна обиколкa