ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Психолог

Детска градина № 123  „Шарл Перо” от учебната 2019/2020 год. има назначен специалист "психолог".Занимания се провеждат на територията на детската градина и са безплатни.

 

Основната цел на детския психолог, който работи в детската градина, е да осигури психическото здраве на децата. В съответствие с целта практическият психолог на децата изпълнява следните задачи:

  1. Създава възможностите за развитие надецата във всяка възраст,
  2. Развива индивидуалните характеристики на детето, т.е.интересите, способностите, наклонностите, чувствата, хобита, нагласите на детето и т.н.

От психолога се изисква да се създаде благоприятен климат за развитието на детето в детската градина и също така е необходимо да се осигури навременна психологическа помощ както за децата, така и за техните родители и преподаватели.


Основните дейности на детския психолог са: психологическо обучение, психологическа превенция, психологическо консултиране, психологическа диагноза, психологическа корекция.


Чрез психологическото образование се разбира запознаването на възрастните (възпитатели, родители) и децата с психологически познания ,включващи интерес към друг човек, уважение към характеристиките на неговата личност, способност и желание да разберем собствените си нагласи, преживявания, дела. Психологическото обучение е под формата на лекции, разговори, семинари.


Психологическа превенция

 

Целта е да се запази, укрепи и развие психологическото здраве на децата на всички етапи на детската предучилищна възраст. Психологическата превенция предполага отговорността за наблюдаване в детската градина  на психологическите условия, необходими за пълното психологическо развитие и формиране на личността на детето във всеки възрастов етап. Също така включва и своевременното идентифициране на такива характеристики на детето, което може да доведе до определени трудности, отклонения в интелектуалното и емоционалното развитие, в поведението и взаимоотношенията му.


При психопрофилактиката инициативата идва изцяло от психолога. Психологът разработва и изпълнява програми за развитие за деца от различни възрасти, като взема предвид характеристиките на всеки възрастов стадий. Той разкрива и такива психологически характеристики на детето, които по-късно могат да причинят появата на определени усложнения или отклонения в интелектуалното и личното му развитие. Практически психолог трябва да следи за спазването в детската градина на условията, необходими за нормалното психическо развитие и формирането на личността на децата на всеки възрастов стадий, както и да предотврати възможни усложнения в умственото развитие и развитие на личността на децата във връзка с прехода им до следващото възрастово ниво.


В консултативната работа в детската градина  се разглежда само това, което се отнася до решаването на основната задача на психологическата служба на образованието - максимално да се насърчава психическото и личностното развитие на всяко дете.


Директорът на детската градина, възпитатели, родители и други хора получават съвети, доколкото те се отнасят до детето. Техните проблеми се разглеждат само във връзка с проблемите на децата, а не сами по себе си, по следните въпроси: причините за трудностите при изучаването на учебни програми за деца (подготовка за училище), нежеланието и невъзможността на децата да се заемат, емоционални, личностни разстройства, конфликти с други деца.
Психологът също е длъжен да идентифицира характеристиките на психическото развитие на детето чрез диагностика.


Психологът има график за свободна работа и изготвя свой собствен работен план, съпоставяйки го с работния план на преподавателите.

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Александрина Караиванова - психолог

   

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

   

 8.00- 14.00

8:00 – 14:00

 

11.30-17.30

 

8.00 - 14.00

 

8.00-14.00

  • Приемно време за консултации с родители: сряда от 17:00 до 17: 30, по предварителна заявка