ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Допълнителни образователни дейности

Обява ДОД Плуване, от за периода от учебна 2021/2022г. до учебна 2023/2024г. вкл. ---> ТУК

 

Заповед на Директора на 123 ДГ "Шарл Перо" за избор на изпълнители по ДОД ---> ТУК

 

Протокол от комисия ДОД, може да видите --->ТУК

 

 Обява за конкурс за изпълнители на допълнителни образователни дейности ---> ТУК

 

Обява ДОД плуване, може да видите ---> ТУК

 

Обява ДОД  , може да видите ---> ТУК

 

 

Протокол от комисия ДОД, може да видите ---> ТУК

 

 

Заповед спечелил кандидат, може да видите ---> ТУК