ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Допълнителни образователни дейности

Заповед ДОД - Детско театрално изкуство ---> ТУК

 

Протокол от конкурс - ДОД -Детско тейтрално изкуство ---> ТУК

 

Протокол от проведено заседание на комисия за избор на ДОД Англ. език с роботика ---> ТУК

 

Заповед за изпълнител на ДОД Англ. език с роботика ---> ТУК

 

Протокол от заседание на комисия за избор на изпълнител на ДОД Плуване ---> ТУК

Заповед за избор на фирма за предоставяне на ДОД Плуване ---> ТУК 

 

 

 

Обява ДОД Плуване, от за периода от учебна 2021/2022г. до учебна 2023/2024г. вкл. ---> ТУК 

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 123 "Шарл перо" район Младост за периода 2022/2023г., 2023/2024г., 2024/2025г. вкл. ---> ТУК

 

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 123 "Шарл перо" район Младост за периода 2023/2024г., 2024/2025г., 2025/2026г. вкл. ---> ТУК

 

Заповед ДОД ---> ТУК

Протокол заседание ДОД ---> ТУК

 

Обява ДОД Театрално изкуство ---> ТУК