ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Допълнителни образователни дейности

Обява ДОД плуване, може да видите ---> ТУК

 

Обява ДОД  , може да видите ---> ТУК

 

 

Протокол от комисия ДОД, може да видите ---> ТУК

 

 

Заповед спечелил кандидат, може да видите ---> ТУК