ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Обществен съвет

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №123”Шарл Перо”

 

Уважаеми дами и господа,

          В качеството си на Председател на Обществения съвет към детска градина №123”Шарл Перо” Ви каня

на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 20.02.2020г. от 18.00 часа в методичния кабинет.

        Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019г. в ДГ №123 „Шарл Перо“
 2. Правила за организиране на базара за мартенички „Протегни ръка на дете в нужда“ от 01.02.2020 до 29.02.2020г.
 3. Съгласуване план - приема на деца за учебната 2020/2021 год. и представяне на становище от страна на Обществения съвет.
 4. Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес в ДГ №123 за учебната 2019/2020г.

Материалите по дневния ред на заседанието ще бъдат на разположение при техническия секретар на детска градина №123”Шарл Перо” – Любка Колева от 08.30- 16.30 часа.

Моля в срок до  19.02.2020г./петък/ да потвърдите Вашето участие в предстоящото заседание на g.haleplis@gmail.com

 

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №123”Шарл Перо”

 

 

Уважаеми дами и господа,

        

          В качеството си на Председател на Обществения съвет към детска градина №123”Шарл Перо”

   Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 21.03.2019г. от 18.00 часа в методичния кабинет.

        Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на организационни въпроси за дейността на Обществения съвет:
 • избиране на лице, което да води протоколите от заседанията;
 • определяне на периодичността и начина за съобщаване на срещите на Обществения съвет;
 • изработване на механизъм за участие на представител на Обществения съвет, който да участва в заседанията на Етичната комисия и Педагогическия съвет на детската градина;
 1. Обсъждане на приема и броя на децата в детската градина за учебната 2019/2020 година.;
 2. Запознаване с бюджета на детската градина 2019г.;
 3. Обсъждане на дейности свързани с изпълнение на Стратегията при ДГ №123 „Шарл Перо“.
 4. Отчет за изминалата 2018/1019 учебна година;
 5. Други

Материалите по дневния ред на заседанието ще бъдат на разположение при техническия секретар на детска градина №123”Шарл Перо” – Мария Бочукова от 08.30- 16.30 часа.

Моля в срок до  19.10.2018г./петък/ да потвърдите Вашето участие в предстоящото заседание на g.haleplis@gmail.com

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                                         Гаврил Халеплис

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №123”Шарл Перо”

 

Уважаеми дами и господа,

        

          В качеството си на Председател на Обществения съвет към детска градина №123”Шарл

Перо” Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 30.10.2018г. от 18.00 часа в методичния кабинет.

        Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Предоставяне на деветмесечен отчет за изпълнение на Бюджет 2018г-държавни и местни дейности “.

2. Запознаване с ГКП 2018/2019 учебна година на ДГ №123“Шарл Перо“.Съгласуване на същия.

3. Избор на нови членове на обществения съвет

4. Други

Материалите по дневния ред на заседанието ще бъдат на разположение при техническия секретар на детска градина №123”Шарл Перо” – Мария Бочукова от 08.30- 16.30 часа.

Моля в срок до  19.10.2018г./петък/ да потвърдите Вашето участие в предстоящото заседание на g.haleplis@gmail.com

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                            Гаврил Халеплис