ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Новини и Събития

 

Национални годишни награди за принос в ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Национални годишни награди за принос в ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Седмица на четенето в ДГ 123 "Шарл Перо"

Седмица на четенето в ДГ 123 "Шарл Перо"

Вълшебството на есенните багри

Есенни багри с художничката керамичка Ели Герзилова

Био градинка

Малчугани отглеждат зеленчуци в сайт stolica.bg

Родителски срещи за учебната 2019- 2020 г

Родителски срещи за учебната 2019- 2020 г

Походът на книгите 02.04 - 05.04.2019г.

Походът на книгите 02.04 - 05.04.2019г.

Световен ден на водата

Световен ден на водата

Часът на Земята

да изгасим осветлението за 1 час

На улицата се спазват правила

На улицата се спазват правила

ДЕТСКА ОЛИМПИАДА

ДЕТСКА ОЛИМПИАДА

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ ДГ №123

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , Напомняме Ви, че при завръщане след продължително отсъствие на детето на детска градина, е необходимо да представите на медицинската сестра следните документи:  1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен /при отсъствие за повече от 10 ...

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Удължаване на срока

Удължаване на срока 12.06.2017 О Б Я В А Относно: Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   На основание Решение № ...

Корекция на обява

Корекция на обява