ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Новини и Събития

 

График родителски срещи

Дата на провеждане Място на провеждане Тематичен обхват на родителската среща Срещата се води от….. 16.09.2022г Музикален салон/ Двор ДГ запознаване с нормативната база в яслени група Директора Мед. сестри 19.09.2022г. Музикален ...

Конкурс за детска рисунка "Децата за бъдещето на планетата"

Децата от ДГ 123 "Шарл перо" очакват подкрепата Ви. Моля, посетителите на сайта на градината да изразят покрепа като гласуват на долупосочения ...

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Провеждане на конкурс за изпълнители на ДОД

Национални годишни награди за принос в ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Национални годишни награди за принос в ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Седмица на четенето в ДГ 123 "Шарл Перо"

Седмица на четенето в ДГ 123 "Шарл Перо"

Вълшебството на есенните багри

Есенни багри с художничката керамичка Ели Герзилова

Био градинка

Малчугани отглеждат зеленчуци в сайт stolica.bg

Походът на книгите 02.04 - 05.04.2019г.

Походът на книгите 02.04 - 05.04.2019г.

Световен ден на водата

Световен ден на водата

Часът на Земята

да изгасим осветлението за 1 час

На улицата се спазват правила

На улицата се спазват правила

ДЕТСКА ОЛИМПИАДА

ДЕТСКА ОЛИМПИАДА

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ ДГ №123

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , Напомняме Ви, че при завръщане след продължително отсъствие на детето на детска градина, е необходимо да представите на медицинската сестра следните документи:  1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен /при отсъствие за повече от 10 ...

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Удължаване на срока

Удължаване на срока 12.06.2017 О Б Я В А Относно: Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   На основание Решение № ...

Корекция на обява

Корекция на обява