ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Тренировка с тате, мама и аз

                                                                                                          

Настоящото проектно предложение е разработено в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно – туристическата дейност на Столична община „София спортува“. Чрез заниманията с детски фитнес  уреди да се създадат условия за усвояване на знания и умения за нови видове двигателна активност и  здравословен начин на живот за деца.

     Предложения иновативен проект е свързан с изграждане на детска фитнес зона. Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на  ДГ 123 „Шарл Перо”, район „Младост“, със съдействието на „СПОРТЕН КЛУБ АДАПТИРАНИ СПОРТОВЕ“ Сдружение .          

     За реализацията на фитнес зоната е необходимо подходящо оборудване –детски фитнес уреди: детски велоергометър, детски степер, кростренажор, детски фитнес уред с въртящ се диск.

      В дългосрочен план се цели устойчивост на заложените в проектното предложение дейности и обхващане на всички 226 деца в детското заведение. Редовните занимания с фитнес уредите  са важен фактор за здравето не само за здравите деца, но и за децата със СОП, където се интегрират в естествена среда на техните връстници. Това ще способства за намаляване напрежението и снижаване на поведенческите им особености и регулиране на телесното им тегло.