ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Проект към Столична община по Стратегическа цел

 

  

Детска градина 123”Шарл Перо” спечели проект към Столична община по Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравно и гражданско образование, празници в подкрепа на инициативата „София- Европейска столица на спорта- 2018 година”

Програмен приоритет: „Движение и здраве” извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравословен начин на живот за децата в детските градини

Име на проекта: Детска олимпиада- движение и здраве за активни и щастливи деца

Дата на мероприятието: месец Октомври