ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Проект Екопак - „ДЕЦАТА НА „МЛАДОСТ” СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИТЕ” 2019г.

Детска градина №123 „Шарл Перо”е включена в кампанията на Район „Младост”, Столична община: „ДЕЦАТА НА „МЛАДОСТ” СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИТЕ”

 

Целта на кампанията: 5 и 6- годишните деца в 5 детски градини в Район „Младост”/ като една от избраните детски градини е нашата/ да  научат повече за разделното събиране и рециклиране на отпадъци, чрез метода на неформално образование, учене чрез преживяване и игрови подход. Придобитото познание за опазване на природата да стане част от практическия им живот и да бъде привнесено в техните семейства.

 

Провеждането на уроците в ДГ №123 „Шарл Перо” ще се осъществява в периода от 26.02.2018г.- 13.06.2018г

 

Конкретни действия:

  • Разпространяване на нагледни материали/ книги, стикери, интерактивни презентации, поднесени чрез игрови подход/
  • Създаване на таргет група от 5 работилнички разделени по възрастов признак.
  • Финално събитие в парк „100 години София”, където ще бъдат посадени цветя и дръвчета от участниците в кампанията. Ще бъдат проведени състезателни игри, с които да се демонстрират знанията на децата за разделното събиране. Финалът на програмата е концерт с любими музиканти , който ще бъде открит от децата участвали в кампанията, заедно с техните родители в подкрепа разделното събиране и рециклиране.