ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Малките участници в голямото движение

 

 

Спечелен проект по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение към Столична община.

 

Приоритетна област: Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции- детски градини , училища.

 

Име на проекта: Малките участници в голямото движение

 

Дата на мероприятието: 28.09.2018г.