ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Проект към Столична община по Стратегическа цел

Най-ценните посланици на кампанията ни са децата.

123 ОДЗ "Шарл Перо" ни изненада с прекрасен открит урок по безопасност на движението, като успяхме да видим и страхотните рисунки на малчуганите, показващи през техните очи пътното движение около тях. Изразяваме нашите адмирации към директорката г-жа Колева и целият екип на детското заведение за базата, начина на обучение и високите резултати, които са постигнали по темата "Пътна безопасност". Всички малчугани с хъс обясниха на лисицата и вълка как безопасно да се движат в града, показаха им как да пресичат, да познават светофара, да търсят и пресичат само на пешеходните пътеки! Всички те ви призовават - Не бъдете безразлични, бъдете различни! Подавайте ни сигнали, за липсваща обезопасяваща инфраструктура около учебните заведения, чрез сайта https://bezopasnostzadecata.bg 

Нека децата ни бъдат в безопасност!

 

  

Детска градина 123”Шарл Перо” спечели проект към Столична община по Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравно и гражданско образование, празници в подкрепа на инициативата „София- Европейска столица на спорта- 2018 година”

Програмен приоритет: „Движение и здраве” извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравословен начин на живот за децата в детските градини

Име на проекта: Детска олимпиада- движение и здраве за активни и щастливи деца

Дата на мероприятието: месец Октомври