ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Яслена група - Смехорани

e-mail: smehorania@abv.bg


Най – малките деца се отглеждат и възпитават от персонал в състав:

 

Медицински сестри:

  • Цветана Костова
  • Теменужка Събрутева

Помощник възпитател:

  • Елка Божилова
  • Христина Василева

В детската ясла медицински и немедицински персонал осъществяват профилактична, хигиенно - противоепидемиологична и възпитателна дейност. Осъществяваните дейности са в помощ на младите семейства при отглеждането на децата им.


По - трудното приспособяване на децата през ранна детска възраст се дължи на тяхната по-малка самостоятелност, по-беден личен опит и изключително голямата емоционално-социална връзка с родителите. Заради това екипа от група „Смехорани” ежедневно взаимодействаме с родителите в процеса на адаптация, на основата на взаимно доверие и активно сътрудничество.