ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Група - Снежанка

snejanka2@abv.bg

 

г-жа Мария Христова

 

г-жа Цеца Златарска

 

пом. възпитател Марияна Куциянова

 

МОТО: Бъди добър и любознателен!

 

Екипът на група "Снежанка" в лицето на учителите поставя следните цели:

☺ активно участие на всяко дете в живата и дейностите на  групата;

☺ подобряване качеството на живот на децата;

☺ създаване на условия за свободно и пълноценно личностно развитие;

☺ развитие на творческите заложби на всяко дете;

☺ проницателност и внимание към детските проблеми.

Тези цели са неосъществими без непосредственото участие на родителите. Повишаването на тяхната активност, освен в празненствата и родителските срещи, се осъществява и в индивидуални консултации.

        Възпитателно-образователният процес е организиран по програма от МОН. Програмната система на издателство „Просвета” – „Чуден свят”.