ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Група - Питър Пан

peterpan4@abv.bg

 

г-жа  Станка Кирова

 

г-жа  Вера Христова

 

пом. възпитателката Петя Туечка

 

Може да не успеем да подготвим бъдеще за децата ни,

   но поне можем да подготвим децата си за бъдещето.

Франклин Рузвелт

 

Децата  израстват в пъстър свят с динамични промени. Ето защо ние се стремим да създадем подходяща среда за взаимодействие със заобикалящата ги действителност.

 

Нашата цел е да изградим и поддържаме у децата желание за развитие, учене и себеизява. Насърчаваме ги да усвояват знания и да преоткриват света с желание и любов.

 

За нас е важно да изпълним сърцата им с радост, а умовете им с ценна мисъл. Усилията ни са насочени към изграждането на устойчиви навици, които да бъдат полезни в тяхното ежедневие.

 

 За да протича успешно дневния режим в групата, ние сме създали няколко важни правила, които трябва да спазваме.

  1. Движим се спокойно, не тичаме в групата!
  2. Не крещим!
  3. Изчакваме се!
  4. Храним се с чисти ръце!
  5. Не говорим на масата, когато се храним и учим!
  6. Помагаме си!
  7. Не се обиждаме!
  8. Споделяме играчките си !
  9. Използваме стаята за сън по предназначение!
  10. Пазим, прибираме и подреждаме заедно играчките и материалите на групата! 

Уважаваме мнението на родителите и очакваме същото от тях.

 

За поддържането на реда и хигиената в групата, както и сервирането на вкусна храна се грижи помощник-възпитателката Петя Туечка.