ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Група - Пинокио

Pinokio44@abv.bg

 

Г- жа Николинка Николова

 

Г- жа Ралица Ценкова

 

Помощник възпитател: Нина Павлова

 

Ние - екипът на група Пинокио се стараем да създаваме условия за развитие у децата на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност за действията и постъпките си.

 

Стремим се да дадем на децата възможност да задоволят любознателността си чрез упражнения, дейности и игри, които им гарантират увереност и лесно и трайно овладяване на представи и умения, необходими им за училище.

 

В своята работа влагаме много любов, внимание, уважение и зачитане на детската личност.