ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Група - Малечко Палечко

Palechko3@abv.bg

 

г-жа  Илияна Вучкова

 

г-жа  Габриела Илиева

 

пом. възпитател  Валентина Велинова

 

„Нека първо да ги научим (децата) да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат.”  

 Д. Полис

Тази мисъл на Дейвид Полис е с водещо значение в нашата работа.

 

                Нашата цел е чрез  игри и забавление да дадем на децата знания за света, в който живеем, да възпитаваме у тях трайни и полезни навици, да ги подготвим за училище.

 

                Ние зачитаме личността и индивидуалността на децата.

 

                Стремим се всяко дете да се чувства спокойно, комфортно и уверено в групата и сутрин да идва с усмивка.