ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Група - Червената шапчица

“Червена шапчица червена

от приказка добра родена.

В кошничката носи питка

и сладка плодова напитка.”

shapchica2@abv.bg

 

г-жа Анушка Алексиева

г-жа Стойна Парабелска

пом. възпитател Маргарита Иванова 

Ние в групата на „Червената шапчица” работим под мотото : „Бъди добър. Научи и другите да бъдат добри”

Наша основна задача е да създадем среда, в която всяко дете да разгърне своя потенциал. Стремим се да развием любознателност, компетентност, езиково развитие, познавателно отношение към света.

Използвайки иновативни стратегии, в които да създадем позитивна нагласа към учебния труд. Заедно с родителите да развием творческия потенциал на всяко дете.