ДГ 123 Шарл Перо

Детска градина в град София

 

 

Честита нова учебна година! 

 

 

На учителите пожелавам вдъхновение.Носете    пламъчето на любовта и го разпалвайте в детските сърца. 

      На децата здраве и щастливо детство, а на техните родители сила и търпение!