ДГ 123 Шарл Перо

Детска градина в град София

 

 

  

ПЛАЩАНЕ ТАКСИ!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на  територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и поради преустановяване работата на ДГ №123 "Шарл Перо",          Ви    уведомявам, че дължимите такси за детската градина, вече могат да се заплащат по банков път.

СРОКЪТ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ТАКСИ СЕ УДЪЛЖАВА!!!

ПО БАНКОВ ПЪТ МОЖЕ ДА ПЛАЩАТЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ДЪЛЖИМАТА МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

ПОЛУЧАТЕЛ: ДГ №123 "ШАРЛ ПЕРО"

IBAN: BG25SOMB91303143650500

BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА, клон "Младост"

ОСНОВАНИЕ: ТАКСА ЗА МЕСЕЦ НА ДЕТЕ - ТРИТЕ ИМЕНА И ГРУПАТА

Дължимата месечна такса за детската градина може да проверявате в електронния дневник.

Лице за контакт: Валентина Колева    - 0884801626

                            Любка Колева            - 0899519171

e-mail: odz123@abv.bg

Разчитам на вашето съдействие. Ситуацията е трудна за всички ни.

Бъдете здрави!

Директор ДГ №123 "Шарл Перо"

Валентина  Колева